برنامه حضور پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
برنامه حضور پزشکان
شنبه
 • ردیف
 • نام پزشک
 • تخصص پزشک
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • 1
 • دکتر طاهره سادات خوانساری
 • جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
 • .  _  11 صبح
 • دوم  _  متخصصین
 • 2
 • دكتر عبدالرحيم زمردين
 • متخصص و جراح چشم
 • 11  _  9 صبح
 • همکف  _  11
 • 3
 • دكتر حبيب اله ياراحمدي
 • متخصص طب فيزيك و توانبخشي (نوارعصب و عضله)
 • .  _  11 صبح
 • دوم  _  متخصصین
 • 4
 • دکتر حسن ذکاوت
 • متخصص داخلی،گوارش،ریه،اندوسکوپی، اسپیرومتر
 • .  _  11 صبح
 • دوم  _  متخصصین
 • 5
 • دکتر غلامرضا عباسی
 • متخصص اطفال (تغذيه و رشد و نمو اطفال)
 • .  _  10:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 6
 • خانم منیژه احمدلو
 • کارشناس مامائی
 • .  _  10 صبح
 • دوم  _  متخصصین
 • 7
 • سیده هدی موسوی
 • بینایی سنجی، تعیین شماره عینک
 • 17:30  _  16
 • همکف  _  11
 • 8
 • خانم دکتر طیبه قاسمی
 • جراح زنان و نازایی
 • .  _  16
 • دوم  _  متخصصین
 • 9
 • خانم دكتر آیه شهابی پور
 • گوش و حلق و بینی
 • .  _  13
 • دوم  _  متخصصین
یک شنبه
 • ردیف
 • نام پزشک
 • تخصص پزشک
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • 1
 • دكتر عبدالرحيم زمردين
 • متخصص و جراح چشم
 • 11  _  9 صبح
 • همکف  _  11
 • 2
 • دكتر نيره سادات مرتضوي شاهرودي
 • جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
 • .  _  10:30
 • دوم  _  متخصصین
 • 3
 • دكتر حبيب اله ياراحمدي
 • متخصص طب فيزيك و توانبخشي (نوارعصب و عضله)
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 4
 • دكتر سعیده شمس کلاهی
 • جراح و متخصص زنان و نازایی
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 5
 • دکتر مسعود مظفری
 • متخصص قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی و تست ورزش و هولتر مانيتورينگ)
 • .  _  13
 • دوم  _  متخصصین
 • 6
 • دکتر مهرداد فیضی
 • متخصص بیماریهای عفونی(هپاتيت، ايدز،...)
 • .  _  16:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 7
 • آقاي عباس بابائيان فردوئي
 • كارشناس شنوايي سنجي
 • .  _  عصر
 • زیرزمین  _  .
 • 8
 • آقای احسان مهدیان
 • کارشنای بینائی سنجی(اپتومتريست)
 • .  _  11:00
 • همکف  _  11
 • 9
 • دكتر احسان حائري
 • متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات (نوارعصب و عضله)
 • .  _  10:30
 • دوم  _  متخصصین
 • 10
 • آقای دكتر حسین صالحی
 • فوق تخصص داخلی و گوارش(آندوسكوپي و كولونوسكوپي)
 • .  _  18:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 11
 • آقای دكتر موسی صمدی
 • متخصص اعصاب و روان، روانپزشک
 • .  _  16:00
 • دوم  _  متخصصین
دوشنبه
 • ردیف
 • نام پزشک
 • تخصص پزشک
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • 1
 • دكتر عبدالرحيم زمردين
 • متخصص و جراح چشم
 • 11:00  _  09:00
 • همکف  _  11
 • 2
 • دکتر قیومی نائینی
 • متخصص طب فیزیکی و توانبخشی (نوارعصب و عضله)
 • .  _  14:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 3
 • دکتر مهتاب دلاوری
 • جراح و متخصص زنان و نازایی
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 4
 • آقای سید محمد سعید صحفی
 • کارشناس تغذیه و رژيم درماني
 • .  _  13:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 5
 • سیده هدی موسوی
 • بینایی سنجی، تعیین شماره عینک
 • 17:30  _  16
 • همکف  _  11
 • 6
 • دکتر غلامرضا عباسی
 • متخصص اطفال (تغذيه و رشد و نمو اطفال)
 • .  _  10:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 7
 • دکتر حسن ذکاوت
 • متخصص داخلی،گوارش،ریه،اندوسکوپی، اسپیرومتر
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین
سه شنبه
 • ردیف
 • نام پزشک
 • تخصص پزشک
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • 1
 • دکتر مهرداد فیضی
 • متخصص بیماریهای عفونی(هپاتيت، ايدز،...)
 • .  _  16:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 2
 • دکتر مسعود مظفری
 • متخصص قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی و تست ورزش و هولتر مانيتورينگ)
 • .  _  13:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 3
 • دكتر زهره جعفري
 • متخصص روانپزشك
 • .  _  09:30
 • دوم  _  متخصصین
 • 4
 • دکتر مرجان سخایی
 • جراح و متخصص زنان و نازایی
 • .  _  08:30
 • دوم  _  متخصصین
 • 5
 • دکتر مریم شابرم
 • جراح و متخصص پوست ، مو ،لیزر و زيبايي
 • .  _  10:30
 • دوم  _  متخصصین
 • 6
 • دكتر عبدالرحيم زمردين
 • متخصص و جراح چشم
 • .  _  09:00
 • همکف  _  11
 • 7
 • آقاي عباس بابائيان فردوئي
 • كارشناس شنوايي سنجي
 • .  _  عصر
 • زیر زمین  _  .
 • 8
 • دکتر فاضل صداقت
 • جراح و متخصص استخوان و مفاصل، شکسته بندی ، آرتروسکوپی
 • .  _  با هماهنگی
 • دوم  _  متخصصین
 • 9
 • آقای دكتر موسی صمدی
 • متخصص اعصاب و روان، روانپزشک
 • .  _  16:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 10
 • آقای دكتر حسین صالحی
 • فوق تخصص داخلی و گوارش(آندوسكوپي و كولونوسكوپي)
 • .  _  18:00
 • دوم  _  متخصصین
چهارشنبه
 • ردیف
 • نام پزشک
 • تخصص پزشک
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • 1
 • خانم زهرا آمره
 • کارشناس مامایی
 • .  _  10:30
 • دوم  _  متخصصین
 • 2
 • دکتر حسن ذکاوت
 • متخصص داخلی،گوارش،ریه،اندوسکوپی، اسپیرومتر
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 3
 • دكتر عبدالرحيم زمردين
 • متخصص و جراح چشم
 • .  _  09:00
 • همکف  _  11
 • 4
 • سیده هدی موسوی
 • بینایی سنجی، تعیین شماره عینک
 • 17:30  _  16
 • همکف  _  11
 • 5
 • دکتر زهرا زينلي كهكي
 • متخصص مغز و اعصاب
 • .  _  11:00
 • دوم  _  2 متخصصين
 • 6
 • سیده هدی موسوی
 • بینایی سنجی، تعیین شماره عینک
 • 17:30  _  16
 • همکف  _  11
 • 7
 • دکتر هومن مختارپور
 • متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
 • .  _  12:00
 • دوم  _  متخصصین
پنج شنبه
 • ردیف
 • نام پزشک
 • تخصص پزشک
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • 1
 • دکتر مهرداد فیضی
 • متخصص بیماریهای عفونی(هپاتيت، ايدز،...)
 • .  _  16:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 2
 • دکتر علاء الدین اردکانی
 • جراح و متخصص استخوان و مفاصل (ارتوپد)
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 3
 • دکتر مسعود مظفری
 • متخصص قلب و عروق (اکوکاردیوگرافی و تست ورزش و هولتر مانيتورينگ)
 • .  _  13:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 4
 • دكتر مهدی آذرآبادی
 • جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
 • .  _  11:00
 • دوم  _  متخصصین
 • 5
 • خانم زهرا آمره
 • کارشناس مامایی
 • .  _  10:30
 • دوم  _  متخصصین
 • 6
 • دكتر عبدالرحيم زمردين
 • متخصص و جراح چشم
 • .  _  09:00
 • همكف  _  11
 • 7
 • آقای احسان مهدیان
 • کارشنای بینائی سنجی(اپتومتريست)
 • 12:15  _  11:00
 • همکف  _  11
 • 8
 • آقاي عباس بابائيان فردوئي
 • كارشناس شنوايي سنجي
 • .  _  عصر
 • زیر زمین  _  .
جمعه
در این روز پزشکان در درمانگاه حضور ندارند.
پیام ها ی درمانگاه: