معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل آقاي سعيد محمدزاده

آقاي سعيد محمدزاده

كارشناس بينايي سنجي (اپتومتريست)

.

- تعيين نمره عينك و لنزهاي طبي و رنگي
- تجويز عينك و لنزهاي طبي و رنگي
- تشخيص و درمان تنبلي چشم كودكان
- بررسي انحرافات و سردردهاي چشمي

 

پیام ها ی درمانگاه: