معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل آقاي عباس بابائيان فردوئي

آقاي عباس بابائيان فردوئي

كارشناس شنوايي سنجي

.

 • روز حضور
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • یکشنبه
 • .  _  عصر
 • زیرزمین  _  .
 • سه شنبه
 • .  _  عصر
 • زیر زمین  _  .
 • پنجشنبه
 • .  _  عصر
 • زیر زمین  _  .

.

پیام ها ی درمانگاه: