معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل آقای احسان مهدیان

آقای احسان مهدیان

کارشنای بینائی سنجی(اپتومتريست)

.

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • یکشنبه
  • .  _  11:00
  • همکف  _  11
  • پنجشنبه
  • 12:15  _  11:00
  • همکف  _  11

-مسئول فني ساخت و فروش عينك

تعيين نمره عينك و لنزهاي طبي و رنگي
- تجويز عينك و لنزهاي طبي و رنگي
- تشخيص و درمان تنبلي چشم كودكان
- بررسي انحرافات و سردردهاي چشمي

 

پیام ها ی درمانگاه: