معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل آقای دكتر حسین صالحی

آقای دكتر حسین صالحی

فوق تخصص داخلی و گوارش(آندوسكوپي و كولونوسكوپي)

فوق تخصص داخلی و گوارش(آندوسكوپي و كولونوسكوپي)

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • یکشنبه
  • .  _  18:00
  • دوم  _  متخصصین
  • سه شنبه
  • .  _  18:00
  • دوم  _  متخصصین

فوق تخصص داخلی و گوارش(آندوسكوپي و كولونوسكوپي)

پیام ها ی درمانگاه: