معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل آقای دكتر موسی صمدی

آقای دكتر موسی صمدی

متخصص اعصاب و روان، روانپزشک

متخصص اعصاب و روان، روانپزشک

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • یکشنبه
  • .  _  16:00
  • دوم  _  متخصصین
  • سه شنبه
  • .  _  16:00
  • دوم  _  متخصصین

متخصص اعصاب و روان، روانپزشک

پیام ها ی درمانگاه: