معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل خانم دکتر طیبه قاسمی

خانم دکتر طیبه قاسمی

جراح زنان و نازایی

متخصص

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • شنبه
  • .  _  16
  • دوم  _  متخصصین

.جراح زنان و نازایی

پیام ها ی درمانگاه: