معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل خانم دكتر آیه شهابی پور

خانم دكتر آیه شهابی پور

گوش و حلق و بینی

متخصص

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • شنبه
  • .  _  13
  • دوم  _  متخصصین

.متخصص گوش و حلق و بینی

پیام ها ی درمانگاه: