معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل خانم زهرا آمره

خانم زهرا آمره

کارشناس مامایی

.

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • چهارشنبه
  • .  _  10:30
  • دوم  _  متخصصین
  • پنجشنبه
  • .  _  10:30
  • دوم  _  متخصصین

- انجام تست پاپ اسمير

- انجام معاينات دوره اي برست (سينه)

- كنترل زنان باردار و ورزشهاي دوران بارداري

- معاينات زنان و بهداشت زنان

- صدور گواهي بانوان

پیام ها ی درمانگاه: