معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل خانم منیژه احمدلو

خانم منیژه احمدلو

کارشناس مامائی

.

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • شنبه
  • .  _  10 صبح
  • دوم  _  متخصصین

.

پیام ها ی درمانگاه: