معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر آمنه محمدی

دکتر آمنه محمدی

متخصص راديولوژي و سونوگرافي

.

MRI و CT اسکن

- سونوگرافي حاملگي

- سونوگرافي سه ماهه اول بارداري (غربالگري- NT)

- سونوگرافي آنومالي وناهجاري هاي مادرزادي

- سونوگرافي سينه و تشخيص زودرس سرطان سينه

- سونوگرافي كالرداپلر: كليه ها - عروق اندام هاي فوقاني و تحتاني - جنين و جفت اكرتا

- سونوگرافي كبد،كيسه صفرا،پانكراس، شكم،كليه ها، رحم وتخمدان،مثانه و پروستات،

- سونوگرافي نسج نرم، تيروئيد و پاراتيروئيد،بيضه

 

پیام ها ی درمانگاه: