معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر اعظم قاسمی سنگی

دکتر اعظم قاسمی سنگی

پزشک عمومی

.

ويزيت: شنبه و سه شنبه صبح - دوشنبه عصر 

پیام ها ی درمانگاه: