معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر زهرا زينلي كهكي

دکتر زهرا زينلي كهكي

متخصص مغز و اعصاب

متخصص

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • چهارشنبه
  • .  _  11:00
  • دوم  _  2 متخصصين

متخصص مغز و  اعصاب و ستون فقرات 

درمان سردرد

  سرگيجه

 صرع (تشنج)

  سكته هاي مغزي

MSبيماريهاي

پیام ها ی درمانگاه: