معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر سید مسعود مشرف

دکتر سید مسعود مشرف

پزشک عمومی، ختنه اطفال و حجامت

.

مسئول فني شيفت عصر

ختنه اطفال و حجامت، درآوردن خال و زگيل

ويزيت: روزهاي فرد عصر

پیام ها ی درمانگاه: