معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر عطیه امیرحسینی

دکتر عطیه امیرحسینی

پزشک عمومی

.

ويزيت: چهارشنبه و پنج شنبه صبح - چهارشنبه عصر

پیام ها ی درمانگاه: