معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر غلامرضا عباسی

دکتر غلامرضا عباسی

متخصص اطفال (تغذيه و رشد و نمو اطفال)

.

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • شنبه
  • .  _  10:00
  • دوم  _  متخصصین
  • دوشنبه
  • .  _  10:00
  • دوم  _  متخصصین

.

پیام ها ی درمانگاه: