معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر فاضل صداقت

دکتر فاضل صداقت

جراح و متخصص استخوان و مفاصل، شکسته بندی ، آرتروسکوپی

.

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • سه شنبه
  • .  _  با هماهنگی
  • دوم  _  متخصصین

پیام ها ی درمانگاه: