معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دکتر محسن محمدی

دکتر محسن محمدی

پزشک عمومی(مسئول فني شيفت صبح)

.

مسئول فني شيفت صبح

ويزيت : يكشنبه - سه شنبه- پنج شنبه صبح و يكشنبه - سه شنبه عصر

پیام ها ی درمانگاه: