معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دكتر احسان حائري

دكتر احسان حائري

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات (نوارعصب و عضله)

.

  • روز حضور
  • ساعت حضور
  • طبقه  _  اتاق
  • یکشنبه
  • .  _  10:30
  • دوم  _  متخصصین

متخصص مغز و  اعصاب و ستون فقرات 

درمان سردرد

  سرگيجه

 صرع (تشنج)

  سكته هاي مغزي

MSبيماريهاي

پیام ها ی درمانگاه: