معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دكتر ذبیح الله سلیمانی

دكتر ذبیح الله سلیمانی

پزشک عمومی(مسئول فني)

.

مسئول فني 

ويزيت: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه شب و دوشنبه صبح

پیام ها ی درمانگاه: