معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل دكتر عبدالرحيم زمردين

دكتر عبدالرحيم زمردين

متخصص و جراح چشم

.

 • روز حضور
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • شنبه
 • 11  _  9 صبح
 • همکف  _  11
 • یکشنبه
 • 11  _  9 صبح
 • همکف  _  11
 • دوشنبه
 • 11:00  _  09:00
 • همکف  _  11
 • سه شنبه
 • .  _  09:00
 • همکف  _  11
 • چهارشنبه
 • .  _  09:00
 • همکف  _  11
 • پنجشنبه
 • .  _  09:00
 • همكف  _  11

.

پیام ها ی درمانگاه: