معرفی پزشکان_درمانگاه قرآن و عترت
پروفایل سیده هدی موسوی

سیده هدی موسوی

بینایی سنجی، تعیین شماره عینک

اپتومتریست

 • روز حضور
 • ساعت حضور
 • طبقه  _  اتاق
 • شنبه
 • 17:30  _  16
 • همکف  _  11
 • دوشنبه
 • 17:30  _  16
 • همکف  _  11
 • چهارشنبه
 • 17:30  _  16
 • همکف  _  11
 • چهارشنبه
 • 17:30  _  16
 • همکف  _  11

اپتومتریست، تعیین شماره عینک

پیام ها ی درمانگاه: