فیزیوتراپی -خدمات درمانگاه
خدمات _فیزیوتراپی
فیزیوتراپی

مجهز به دستگاه ليزر و كشش

درمان دردهاي عضلاني، استخواني و مفاصل     پارگي تاندون

ضايعات ارتوپدي و شكستگي ها      

مشكلات ديسك و كمردرد و ناهنجاريهاي ستون فقرات

فيزيوتراپي تخصصي بعد از جراحي شانه و زانو و كمر (ستون فقرات)                ورزش درماني

بهبود بي حسي، سوزش و خواب رفتگي دستها و پاها           بهبود علائم آرتروز و پوكي استخوان          توانبخشي بيماران سكته مغزي و   MS     

پذيرش: صبح 8 تا 13 و عصر: 17 تا 20 مي باشد.

پیام ها ی درمانگاه: