قلب و عروق -خدمات درمانگاه
خدمات _قلب و عروق
قلب و عروق

جهت دريافت نوبت به صورت غير حضوري از طريق 

تلفن گويا : 02531925

وب : http://nobat.qoranetrat.com

اپليكيشن موبايل : https://support.behinq.ir/Account/Download/3145

الکتروکاردیوگرافی - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - هولتر مانیتورینگ توسط دكتر مسعود مظفري

پیام ها ی درمانگاه: