خدمات رایگان
خدمات رایگان
خدمات رایگان

بر طبق تفاهم نامه ای که فی ما بین معاونت تامین اجتماعی مرکز خدمات حوزه های علمیه استان قم و مدیریت درمانگاه تخصصی قران و عترت ثقلین (ع) منعقد گردیده است، خدماتی بصورت رایگان توسط درمانگاه مذکور به طلاب تحت پوشش بیمه ای مرکز خدمات حوزه های علمیه بدون مراجعه به مركز خدمات ارائه می گردد.

پیام ها ی درمانگاه: