اخبار_درمانگاه قرآن و عترت
اخبار

صفحه: 1

ساعت كاري راديولوژي

مشاهده آنلاين تصاوير راديولوژي

راه اندازي پرونده ديجيتال براي بيماران

راه اندازي ارتباط مستقيم با مديريت

راه اندازي سيستم صف پزشك آنلاين

اتوماسيون اداري آنلاين

سامانه حضور و غياب آنلاين

راه اندازي نوبت دهي غير حضوري

راه اندازي نوبت دهي سونوگرافي از طريق واتساپ

  1  
پیام ها ی درمانگاه: