اخبار_درمانگاه قرآن و عترت
اخبار

29-دی-1394 قابل توجه خيرين محترم شما هم سهيم باشيد

مشروح خبر:

 خيرين محترم:

شماره كارت هاي ذيل به تفكيك عام و سادات
جهت تأمين هزينه هاي درماني بيماران بي بضاعتي
 كه روزانه به درمانگاه مراجعه مي نمايند،معرفي
مي گردد .  

لازم به ذكر است ملاك تشخيص درمانگاه  وضعيت ظاهري و اظهارات مراجعين مي باشد.

                       عام:   6037691980003263   
                      سادات:6037691980003271

                                                                               اجركم عندا...

 

پیام ها ی درمانگاه: