پذیرش تلفنی درمانگاه
پذیرش تلفنی
پذیرش تلفنی

پزشکان عمومی: 

درمانگاه جهت ویزیت پزشکان عمومی به صورت شبانه روزي آماده خدمت رساني مي باشد.

شماره تماس درمانگاه :31925-025

آزمایشگاه:

ساعت پذیرش و نمونه گیری همه روزه از ساعت 6:30 تا 21:30

ساعت جوابدهی همه روزه از ساعت 16 تا 20

پزشکان متخصص:

داخلی 1 جهت رزرو نوبت پزشکان 

بینایی سنجی: 

 

سونوگرافی:

مراجعين محترم از اين پس مي توانيد جهت نوبت دهي سونوگرافي تصوير نسخه مربوطه را به شماره 09024257127 از طريق واتساپ ارسال نمائيد.

آندوسکوپی:

 

تزریقات ، پانسمان و نوار قلب:

داخلی ... جهت ارتباط مستقیم با پرستار آقا (تزریقات آقایان)

داخلی ... جهت ارتباط مستقیم با پرستار خانم (تزریقات بانوان)

همه روزه در تمام ساعات کار درمانگاه

تست ورزش:

داخلی ... جهت ارتباط ، هماهنگی و نوبت دهی

دندانپزشکی:

شماره تماس: 02531925 داخلی 2  جهت ارتباط با بخش دندانپزشکی

ختنه:

نوبت دهی به صورت حضوری انجام می پذیرد

رادیولوژی:

داخلی ... جهت پذیرش و ارتباط مستقیم با کارشناس رادیولوژی

ساعت پذیرش همه روزه از ساعت 8 تا 22 بصورت حضوری و روزهاي جمعه صبح ها 8 تا 13 و عصر ها 17 تا 20

و ارتباط مستقيم با شماره : 02531925  جهت ارتباط با بخش رادیولوژی

فیزیوتراپی:

داخلی .... جهت پذیرش و ارتباط مستقیم با کارشناس فيزيوتراپي

ساعت پذیرش همه روزه به جز تعطيلات از ساعت 8 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 20 بصورت حضوری

تست تنفس:

نوبت دهی به صورت حضوری انجام می پذیرد

نوار عصب و عضله:

نوبت دهی به صورت حضوری انجام می پذیرد

 

پیام ها ی درمانگاه: