پذیرش تلفنی درمانگاه
پذیرش تلفنی
پذیرش تلفنی

پزشکان عمومی: 

درمانگاه جهت ویزیت پزشکان عمومی به صورت شبانه روزي آماده خدمت رساني مي باشد.

شماره تماس درمانگاه :31925-025

سوپروايزر درمان:

تماس داخلي 122

آزمایشگاه:

ساعت پذیرش و نمونه گیری همه روزه از ساعت 6:30 تا 21:30

ساعت جوابدهی همه روزه از ساعت 16 تا 20

پزشکان متخصص:

داخلی 2 جهت رزرو نوبت پزشکان 

بینایی سنجی: 

 روزهای زوج 16 الی 17:30

روزهای یکشنبه و پنجشنبه 11 الی 12:30

سونوگرافی:

داخلی 135 جهت پذیرش و نوبت دهی قبلی

ساعت پذیرش و رویت نسخه همه روزه از ساعت 7:30 تا 20

آندوسکوپی:

داخلی 104 جهت ارتباط و رزرو نوبت

تزریقات ، پانسمان و نوار قلب:

داخلی 124 جهت ارتباط مستقیم با پرستار آقا (تزریقات آقایان)

داخلی 134 جهت ارتباط مستقیم با پرستار خانم (تزریقات بانوان)

همه روزه در تمام ساعات کار درمانگاه

تست ورزش:

داخلی 104 جهت ارتباط ، هماهنگی و نوبت دهی

دندانپزشکی:

شماره تماس: 8-37741525 داخلی 142  و ارتباط مستقيم با شماره : 37847898  جهت ارتباط با بخش دندانپزشکی

ختنه:

نوبت دهی به صورت حضوری انجام می پذیرد

رادیولوژی:

داخلی 118 جهت پذیرش و ارتباط مستقیم با کارشناس رادیولوژی

ساعت پذیرش همه روزه از ساعت 8 تا 22 بصورت حضوری و روزهاي جمعه صبح ها 8 تا 13 و عصر ها 17 تا 20

و ارتباط مستقيم با شماره : 37849070  جهت ارتباط با بخش رادیولوژی

فیزیوتراپی:

داخلی 119 جهت پذیرش و ارتباط مستقیم با کارشناس فيزيوتراپي

ساعت پذیرش همه روزه به جز تعطيلات از ساعت 8 تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 20 بصورت حضوری

تست تنفس:

نوبت دهی به صورت حضوری انجام می پذیرد

نوار عصب و عضله:

نوبت دهی به صورت حضوری انجام می پذیرد

 

پیام ها ی درمانگاه: