پیشنهادات و شکایات درمانگاه قرآن و عترت
فرم ثبت پیشنهادات و شکایات

تذکر1: پر کردن اطلاعات ستاره دار الزامی می باشد.

تذکر2: لطفا اطلاعات خود را به زبان فارسی وارد نمایید.

تذکر3: مراجعه کننده گرامی جهت رسیدگی بهتر به پیشنهاد و یا شکایات، لطفا توضیحات لازم در مورد شخص یا اشخاص، زمان و علت رضایت و شکایت خود را در بخش موضوع درج نمایید.

نام و نام خانوادگی*:

پست الکترونیکی:

شماره تماس *:

میزان تحصیلات:

نوع موضوع *:

عنوان موضوع *:

موضوع*:

پیشنهاد تقدیر شکایت

پیام ها ی درمانگاه: