خدمات تحت پوشش بیمه های طرف قرارداد_درمانگاه قرآن و عترت
خدمات تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح

1-  پزشك عمومي 
2- پزشك متخصص
3- پزشك فوق تخصص
4- هولتر مانيتورينگ
5- اكو 
6- تست ورزش 
7- نوار قلب 
8- شستشوي گوش (توسط پزشك متخصص و پزشك عمومي)

9- جراحي سرپايي (ختنه)
10- فيزيو تراپي 
11- راديو لوژي 
12- سونوگرافي 
13- آزمايشگاه

 

 

پیام ها ی درمانگاه: