آدرس و تلفن درمانگاه قرآن و عترت
آدرس و تلفن درمانگاه

آدرس:

قم - چهارراه شهدا-خيابان معلم غربي - درمانگاه قرآن و عترت(ع)

کدپستی:

3713743859

شماره تماس:

02531925

شماره تماس:

02531925

فکس:

37835801

پست الکترونیکی درمانگاه:

info@qoranetrat.com

پست الکترونیکی مدیریت:

ceo@qoranetrat.com

پست الکترونیکی پزشکان:

doctors@QoranEtrat.com

پیام ها ی درمانگاه: